A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/delfos22/domains/iwellness.be/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 445

Algemene voorwaarden

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

VERANTWOORDELIJKHEID
IWELLNESS staat garant voor de meest up to date informatie van de gepubliceerde handelszaken, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie. Aan de hand van de steekproeven wordt de geregistreerde informatie op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. IWELLNESS behoudt zich het recht om de advertenties aan te passen indien de gepubliceerde informatie niet overeenkomt met de aangeboden modaliteiten.

HANDELSMERKEN EN COPYRIGHT
IWELLNESS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde informatie van de advertenties. Inhoud, publicaties, producten of diensten, logo's en bedrijfsnamen die op IWELLNESS worden vertoond zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

WEBSITES VAN DERDEN
IWELLNESS controleert en beoordeelt de inhoud van sites van derden niet en IWELLNESS is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van sites van derden. Bovendien mag IWELLNESS op deze website links plaatsen naar websites die worden beheerd door andere organisaties. Als u deze websites gebruikt verlaat u deze website. Als u een website via een dergelijke link bezoekt, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. IWELLNESS geeft geen garantie en geen verklaring met betrekking tot de gekoppelde websites of de informatie die erop verschijnt of de producten of diensten die erop worden beschreven. Links houden niet in dat IWELLNESS of deze website sponsor is van, aangesloten is bij of geassocieerd is met, of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via de links, of dat een gekoppelde website bevoegd is om alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen van IWELLNESS of alle aangesloten maatschappijen of handelaars te gebruiken.

REGISTRATIE EN VERWERKING
IWELLNESS is niet verantwoordelijk voor vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, foutmeldingen op software of hardware, snelheid van de webserver, enzoverder.. Deze opgesomde zaken kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Het IWELLNESS management zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en zonodig te elimineren.

BESCHIKBAARHEID
Het IWELLNESS portaalsite management kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de IWELLNESS diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijk fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking tengevolge van onvoorziene defecten of pannes. 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

WIJZIGINGEN
IWELLNESS behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden op elk moment willekeurige delen van deze Overeenkomst volledig of deels te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. De wijzigingen in deze Overeenkomst zijn van kracht wanneer er een mededeling van een dergelijke wijziging op de website wordt geplaatst. Als u gebruik blijft maken van de website nadat er een wijziging in deze Overeenkomst is geplaatst, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van deze wijziging.

IWELLNESS kan op ieder moment zonder aankondiging in elk deel van de website fouten of omissies verwijderen, wijzigen of corrigeren,andere wijzigingen aanbrengen aan de website, het materiaal en de producten, programma's, diensten of prijzen (indien aanwezig) die worden beschreven in de website, elk aspect van de website staken of beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde features van de website. IWELLNESS kan ook beperkingen opleggen op bepaalde features en diensten of uw toegang beperken tot bepaalde delen van de hele website zonder mededeling of aansprakelijkheid. IWELLNESS kan de hierboven beschreven bevoegdheden, rechten en licenties op ieder moment beëindigen en zal, bij een dergelijke beëindiging, al het materiaal vernietigen. Toegekende wachtwoorden voor toegang tot bepaalde delen van een gebruiker op IWELLNESS zijn confidentieel en moeten geheim gehouden worden. IWELLNESS kan ten allen tijde de webgebruiker zijn wachtwoord wijzigen zonder voorafgaande verwittiging indien mocht blijken dat de portaalsite in gevaar is. 

ERKENNING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten, kennis, vertrouwelijke informatie, databankrechten, en rechten op het gebied van handelsmerken en designs (al dan niet geregistreerd) in de website zijn toegekend aan IWELLNESS of haar adverteerders, handelaars, of licentiegevers. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten die zijn toegekend aan IWELLNESS zullen ten goede komen van IWELLNESS.

VERWIJZINGEN
De creatie van hyperlinks naar de homepagina van IWELLNESS.BE is toegelaten. 
Het gebruik van webpagina’s van IWELLNESS binnen andere websites van derde partijen is verboden.

VERWIJZING NAAR ANDERE BRONNEN
Indien u in reacties op berichten, invulformulier of in ingezonden stukken verwijst naar gedrukte artikelen of boeken, verwijs dan volgens de APA-normen. Indien u verwijst naar digitale bronnen (op het internet), vermeld dan altijd de internetbron (URL), samen met de titel van de publicatie en, indien vermeld, de datum en de auteur(s). Het is verboden om stukken tekst of afbeeldingen te plaatsen die overgenomen zijn uit boeken of artikelen zonder een bronvermelding zoals hierboven beschreven. Het is verboden om stukken tekst uit andere bronnen te plaatsen, die in eigen woorden zijn omgezet of zijn geparafraseerd zonder goede bronvermelding. Wanneer de webmaster van mening is dat de referentie niet aan de regels voldoet, zal hij deze aanpassen, de bijdrage verwijderen of contact met u opnemen voor de juiste gegevens.

VERWIJDEREN VAN PROFIELEN
IWELLNESS heeft het recht om registraties ongedaan te maken en profielen te verwijderen wanneer IWELLNESS van mening is dat de registratie niet aansluit bij de beoogde doelgroep.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL IS IWELLNESS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, NIET-RECHTSTREEKSE, VOORTVLOEIENDE, STRAF-, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, INKOMSTEN, DATA, INFORMATIE OF DOOR ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) ALS GEVOLG VAN, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE OF DE INHOUD OF ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS IWELLNESS IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. NAAST DE HIER GENOEMDE VOORWAARDEN, ZAL IWELLNESS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE GEBREKEN OF INFORMATIE DIE ONGEPAST OF NIET AUTHENTIEK IS OP DEZE SITE


REGISTRATIE GEBRUIKER


Uw persoonlijke gegevens met ons delen maakt het voor ons mogelijk om u een reeks voordelen aan te bieden. Uw persoonlijke account of andere registratie gebruiken, zal het voor u makkelijker en praktischer maken om:

  1. Op een eenvoudige manier een commentaar neer te schrijven
  2. Op een eenvoudige manier recensies neer te schrijven
  3. Een quotering of kwaliteitslabel aan een zaak toe te voegen
  4. Een informatieaanvraag te doen, specifiek voor uw product of dienst volgens uw interesses
  5. Verpersoonlijkte berichten te ontvangen over speciale aanbiedingen en uitnodigingen
  6. Mededelingen en informatie te ontvangen over evenementen en promoties waarvoor u zich ingeschreven heeft

Merk wel op dat uw persoonlijke gegevens opgeslagen zullen worden in een centrale databank van IWELLNESS.

Als u geen promoties of nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan u ons dit laten weten door uw goedkeuring hiervoor niet te geven via ons contactformulier. De informatie zou geadministreerd en gebruikt kunnen worden door nauwkeurig geselecteerde partijen van IWELLNESS. Buiten zoals hierboven vermeld, zal deze informatie niet met derden uitgewisseld worden, indien u ons hiervoor geen toestemming gegeven heeft. Als u wenst dat wij u geen verpersoonlijkte aanbiedingen en informatie meer sturen, kan u ons dit laten weten door de opt-out functies te gebruiken die voorzien zijn in onze e-mails of via uw persoonlijke pagina. Als u wenst dat we alle details verwijderen, kan u ons dit laten weten door uw account volledig te deactiveren.


REGISTRATIE NIEUWSBRIEF

PRIVACY
Bij registratie wordt u gevraagd een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres wordt door IWELLNESS nooit verstrekt aan derden en dient enkel voor intern gebruik. De naam zoals opgegeven bij registratie is alleen zichtbaar voor IWELLNESS. De verzonden informatie zal niet met derden worden uitgewisseld.

NIEUWSBRIEF
Na registratie ontvangt u automatisch de IWELLNESS Nieuwsbrief op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via de link die onderaan de nieuwsbrief staat.

UITSCHRIJVEN
Als u wenst dat wij u geen verpersoonlijkte aanbiedingen en informatie meer sturen, kan u ons dit laten weten door de opt-out functies te gebruiken die voorzien zijn in onze e-mails.. Als u wenst dat we alle details verwijderen, kan u ons dit laten weten door uw account volledig te deactiveren.

Zoek per categorie